LỌC RA TẤT CẢ NHỮNG GÌ KHÔNG PHẢI LÀ KHÔNG KHÍ

Và những thứ bạn không nhìn thấy